ALGEMENE VOORWAARDEN

Een handig overzicht van de leukste, mooiste, uniekste, hipste, coolste, bijzonderste, goedkoopste webshops. Zoek je een webshop? Dan check je eerst even 123babyartikelen.nl

De voorwaarden zoals hier vermeld zijn van toepassing op alle bezoekers, leden en adverteerders van 123babyartikelen.nl, alsmede aangemelde en vermelde webshops.

  1. PRIVACY STATEMENT

123babyartikelen.nl respecteert de persoonlijke gegevens van al haar bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops. 123babyartikelen.nl zal er zorg voor dragen dat ontvangen persoonlijke gegevens, die niet voor publicatie bestemd zijn, te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden. 123babyartikelen.nl zal persoonlijke gegevens van haar bezoekers nooit aan derden verkopen.

Een bezoek aan de website van 123babyartikelen.nl en het gebruikmaken van aangeboden informatie verplicht niet tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en 123babyartikelen.nl de betreffende dienst niet kan uitvoeren zonder het ontvangen van noodzakelijke persoonlijke gegevens.

1.1 Wij maken gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je eventueel voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites.

1.2 Waarom cookies?
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat bijvoorbeeld je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Sommige cookies maken het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders mogelijk iets zeggen over je voorkeuren, waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

1.3 Privacy Verklaring Uitgebreid
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake eCommerce en gerelateerde diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter 
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
 Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van ICT- en internetrecht, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
 Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

123babyartikelen.nl/IFMedia.nl
Sint-Jobskade 640
3024 EN Rotterdam

Aanpassen privacy statement
 Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

123babyartikelen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste informatie.

123babyartikelen.nl is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door informatie beschikbaar gesteld door derden, bezoekers en leden van 123babyartikelen.nl, alsmede aangemelde en vermelde webshops, tevens is 123babyartikelen.nl niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door handelingen van derden, bezoekers en leden van 123babyartikelen.nl, alsmede aangemelde en vermelde webshops.

123babyartikelen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op 123babyartikelen.nl.

123babyartikelen.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. 123babyartikelen.nl doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan 123babyartikelen.nl je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.

123babyartikelen.nl heeft geen enkele verplichting tot het leveren van diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de betreffende partij. In geen geval kunnen aan gratis diensten enige rechten worden ontleend.

123babyartikelen.nl is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van haar verwijzingen naar derden (anders gezegd; alle links verwijzend naar websites anders dan 123babyartikelen.nl). Bezoekers van 123babyartikelen.nl die klikken op verwijzingen naar derden zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en behoren zich zelfstandig op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden aldaar.

  1. VERMELDING

123babyartikelen.nl beslist onafhankelijk of een aanmelding (anders gezegd; aanvraag) van een webshop/advertentie/artikel leidt tot een vermelding op 123babyartikelen.nl. Ook beslist 123babyartikelen.nl onafhankelijk, op elk gewenst moment en naar eigen inzicht, over de manier van presentatie en de toepasselijke categorieën.

Maar 123babyartikelen.nl behoudt zich het recht voor om het tonen van een webshop/advertentie/artikel vermelding, op welke wijze ook, op te schorten, dan wel volledig te staken, wanneer 123babyartikelen.nl van mening is dat verdere vertoning schadelijk kan zijn voor 123babyartikelen.nl of haar bezoekers.

  1. OVERIGE BEPALINGEN

123babyartikelen.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een gratis lidmaatschap van 123babyartikelen.nl te beëindigen of een bezoek aan 123babyartikelen.nl te weigeren, bijvoorbeeld in het geval dat betreffende zich misdraagt ten opzichte van 123babyartikelen.nl of haar bezoekers.

123babyartikelen.nl behoudt zich ook het recht voor om, zonder opgaaf van reden, bijdragen van bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops te weigeren of aan te passen naar eigen inzicht.

Indien 123babyartikelen.nl het nuttig of noodzakelijk acht, is 123babyartikelen.nl steeds bevoegd zich bij het uitvoeren van haar taken te laten bijstaan door derden, zonder enige verplichting voor 123babyartikelen.nl om haar bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops hiervan op de hoogte te stellen.

123babyartikelen.nl behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd op de website van 123babyartikelen.nl terug te lezen of via e-mail op te vragen.

  1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op alle teksten, illustraties, filmpjes en afbeeldingen van 123babyartikelen.nl berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium ook, van (gedeelten van) de website van 123babyartikelen.nl is verboden. Overname van (gedeelten van) de website van 123babyartikelen.nl is verboden, tenzij hier overeenstemming over is bereikt tussen de betreffende partij en 123babyartikelen.nl.

123babyartikelen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik te maken van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij. Mocht 123babyartikelen.nl onbedoeld toch ongeoorloofd gebruikmaken van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij en deze andere partij is het daarmee oneens, dan biedt 123babyartikelen.nl hiervoor haar excuses aan en kan hierover contact worden opgenomen.

  1. Adverteren en inhoud advertentie

Door het plaatsen van een advertentie middels een banner of andere advertentiemogelijkheden op 123babyartikelen.nl komt een overeenkomst tot stand waarbij de tarieven, overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de pagina Adverteren, alsmede deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn.

Door het plaatsen van een advertentie op 123babyartikelen.nl geeft de adverteerder 123babyartikelen.nl toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal te (doen) plaatsen in de opgegeven en overeengekomen categorie dan wel advertentieplaats. De adverteerder garandeert dat de inhoud van de advertentie juist en volledig is.

123babyartikelen.nl behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een advertentie voortijdig te verwijderen, de tekst van een advertentie in te korten of te wijzigen alsmede fotomateriaal te verwijderen. 123babyartikelen.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

DE ONDERNEMING

123babyartikelen.nl is onderdeel van Typical Dutch Webdesign/IFMedia gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24419671.

VRAGEN

Vragen of opmerkingen mogen worden gestuurd naar e-mail adres;

info@ ifmedia.nl

© 123babyartikelen.nl Augustus 2017.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://123babyartikelen.nl. 123babyartikelen.nl is een onderdeel van IFmedia. kvknr. 24419671.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.
Save settings
Cookies settings